10 januari oprichtingsbijeenkomst Schoolfeestcomité 2019

Aan de inwoners van Yde – De Punt 

 

Het School- en Dorpsfeest in Yde – De Punt is een begrip onder veel inwoners. Degenen die het feest één of meerdere keren hebben meegemaakt zullen het niet snel vergeten. Voor de nieuwe inwoners van Yde – De Punt een korte introductie.

Het schoolfeest dat elke vijf jaar wordt gehouden, bestaat al meer dan 120 jaar en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een dorpsfeest, waarbij de basisschool en de leerlingen  nog steeds een belangrijke plaats innemen, en waar alle inwoners aan meedoen. Ook kinderen die elders op een basisschool zitten, maar wel in Yde – De Punt wonen, zijn van harte welkom bij alle activiteiten.

Het hele dorp staat een weekend lang in het teken van het school/dorpsfeest. Vrijdags is er een activiteit voor de kinderen ( 4 t/m 12 jaar).  Zaterdag is er een optocht met versierde wagens die een thema uitbeelden. De wagens rijden een route door de versierde straten, waarvan mooie versierde bogen onderdeel uitmaken. De straatversiering en bogen zijn een week voor het schoolfeest gereed zodat we met z’n allen ruim een week kunnen genieten van al dat moois.

Zaterdagavond is er een groot feest met muziek en dans en tenslotte wordt de zondag afgesloten met een sportieve dorpsactiviteit.

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen is er een lange voorbereidingstijd nodig.  De organisatie van het feest begint een jaar eerder  en vraagt van het schoolfeestcomité dus een lang lopende inzet.

Om er in juni 2019 weer een geweldig schoolfeest van te maken zijn er mensen nodig die dit willen organiseren.

Het comité, bestaande uit 21 personen (18 jaar of ouder), wordt op 10 januari op democratische wijze gekozen.

Iedereen die ons dorp een warm hart toedraagt nodigen wij van harte uit om naar de oprichtingsbijeenkomst te komen op woensdag 10 januari 2018 om 20.00 uur in de MFA.

Belangstellenden voor het comité van 2019 kunnen zich voor 5 januari 2018 opgeven bij Marieke Joren (secretaris) via email emjoren@gmail.com.

 

Het Schoolfeestcomité van 2014  rekent op een grote opkomst.

 

Hartelijke groet,

Schoolfeestcomité