8 maart ledenvergadering Dorpsbelangen Yde De Punt

Woensdag 8 maart 20:00u vind de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Yde De Punt plaats in MFA Yders Hoes.

Op de agenda staan o.a. het jaaroverzicht, het financieel jaarverslag en de verkiezing van bestuursleden.

Ook komen er actuele zaken aan bod en kunt u zelf vragen stellen.

Het jaarverslag 2016 kunt u hier vinden: https://ydedepunt.com/welkom/jaarverslagen/

De inloop is vanaf 19:30u en u wordt ontvangen met een kopje koffie aangeboden door de vereniging.