Keet van Tynaarlo

Groot nieuws over Glasvezel!

Afgelopen donderdag werd op een feestelijke bijeenkomt de eerste glasvezelaansluiting van het Drents Glasvezel Collectief in werking gesteld.

Voorzitter Meindert Krijnsen van DGC en Wethouder Bas Luinge van Gemeente Aa en Hunze drukten op de startknop.

Café Homan in Eext was de gelukkige waar als eerste een supersnelle glasvezel van 400 MBit werd aangesloten.

Circa de helft van de naar schatting 700 kilometer graafwerk is uitgevoerd en mede door de zachte winter verloopt de aanleg voorspoedig.

De verwachting is nu dat voor kerst 2020 Yde-De Punt en Eelde-Paterswolde de aansluitingen gereed zijn.

Wij houden u op de hoogte van de informatieavonden.

Namens het Drents Glasvezel Collectief en Snel internet Yde De Punt

www.drentsglasvezelcollectief.nl

https://www.glasvezelbuitenaf.nl/gebieden/noordoost-drenthe/

10 januari oprichtingsbijeenkomst Schoolfeestcomité 2019

Aan de inwoners van Yde – De Punt 

 

Het School- en Dorpsfeest in Yde – De Punt is een begrip onder veel inwoners. Degenen die het feest één of meerdere keren hebben meegemaakt zullen het niet snel vergeten. Voor de nieuwe inwoners van Yde – De Punt een korte introductie.

Het schoolfeest dat elke vijf jaar wordt gehouden, bestaat al meer dan 120 jaar en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een dorpsfeest, waarbij de basisschool en de leerlingen  nog steeds een belangrijke plaats innemen, en waar alle inwoners aan meedoen. Ook kinderen die elders op een basisschool zitten, maar wel in Yde – De Punt wonen, zijn van harte welkom bij alle activiteiten.

Het hele dorp staat een weekend lang in het teken van het school/dorpsfeest. Vrijdags is er een activiteit voor de kinderen ( 4 t/m 12 jaar).  Zaterdag is er een optocht met versierde wagens die een thema uitbeelden. De wagens rijden een route door de versierde straten, waarvan mooie versierde bogen onderdeel uitmaken. De straatversiering en bogen zijn een week voor het schoolfeest gereed zodat we met z’n allen ruim een week kunnen genieten van al dat moois.

Zaterdagavond is er een groot feest met muziek en dans en tenslotte wordt de zondag afgesloten met een sportieve dorpsactiviteit.

Om dit allemaal voor elkaar te krijgen is er een lange voorbereidingstijd nodig.  De organisatie van het feest begint een jaar eerder  en vraagt van het schoolfeestcomité dus een lang lopende inzet.

Om er in juni 2019 weer een geweldig schoolfeest van te maken zijn er mensen nodig die dit willen organiseren.

Het comité, bestaande uit 21 personen (18 jaar of ouder), wordt op 10 januari op democratische wijze gekozen.

Iedereen die ons dorp een warm hart toedraagt nodigen wij van harte uit om naar de oprichtingsbijeenkomst te komen op woensdag 10 januari 2018 om 20.00 uur in de MFA.

Belangstellenden voor het comité van 2019 kunnen zich voor 5 januari 2018 opgeven bij Marieke Joren (secretaris) via email emjoren@gmail.com.

 

Het Schoolfeestcomité van 2014  rekent op een grote opkomst.

 

Hartelijke groet,

Schoolfeestcomité

Theatervoorstellingen ‘Het Meisje van Yde’ in mei 2018

Een verhaal in een verhaal, oftewel een raamvertelling, zo is de geschiedenis van het Meisje van Yde te omschrijven. Op 12 mei 1897 vonden veenarbeiders het stoffelijk overschot van een meisje in het veen bij Yde. Ze waren daar illegaal turf aan het steken. Het lichaam was een slordige 2000 jaar oud.

De vondst, en wat daarna met het lichaam gebeurde, is met allerlei sterke verhalen omgeven. De geschiedenis van het meisje is gestoeld op bloedstollende speculaties. Hoe is ze zo jong aan haar eind gekomen, is ze mogelijk geofferd voor de Germaanse goden?

Scriptschrijver Just Vink reeg de diverse verhalen aaneen. Peter Tuinman treedt vanaf 12 mei 2018 op als alwetende verteller in de acht voorstellingen van ‘Het Meisje van Yde’.Toneelvereniging Erica uit Yde brengt dit alles onder regie van Karin Noeken op de planken in een openluchttheater bij de ijsvereniging van Yde. Maandag 27 november 2017 was in het Yders Hoes de presentatie van het theaterproject.

Een gezicht en een naam

Het Meisje van Yde kreeg in 1994 al een gezicht dankzij een wetenschappelijke reconstructie, nu krijgt ze ook een naam (Ietje), een karakter en een levensverhaal. Ietje heeft geen schriftelijke bronnen nagelaten, dus is dat laatste een kwestie van verbeelding. Geen punt, het theaterstuk hoort bij Festyvals, het jaar waarin Tynaarlo zich de culturele gemeente van Drenthe mag noemen. Het thema is historie met een knipoog.

Lisanne Dijkstra (21) speelt de hoofdrol. Ze heeft wat rossige haren zoals het meisje die bij de reconstructie ook kreeg. Met haar 21 jaar is ze nog net jong genoeg om de op circa 16-jarige leeftijd gestorven Ietje te spelen. ,,Ze heeft nog iets van naïviteit’’, zo omschrijft Noeken het. ,,En ze kan heel mooi zingen.’’

Het verhaal moet nog een verrassing blijven, maar duidelijk is wel dat Ietje een soort combinatie is van Julia (van Romeo) en Jeanne d’Arc. Vink laat haar hopeloos verliefd worden, maar tegelijkertijd waarschuwt ze haar dorpsgenoten voor de aanstormende Romeinen. Bloemenkoor Eelde verbeeldt de dreiging van deze booswichten met aanzwellend gezang. ,,Uiteindelijk wordt Ietje overdonderd als verteller Tuinman haar voorspelt dat ze in het veen zal worden gevonden’’, verklapt Lisanne Dijkstra. ,,Dat wil ze helemaal niet, ze wil leven en zingt daarover.’’

Cultuur van elkaar verhalen vertellen

Het kostte weinig moeite de geboren Fries Peter Tuinman (70) over te halen de rol van verteller op zich te nemen. Hij voelt zich in Noord-Drenthe als een vis in het water vanwege zijn herinneringen aan jeugdvakanties in Norg. ,,Ik houd van bijzonder theater.’’ De noorderlingen staan hier ook erg voor open, stelt hij vast. ,,We hebben hier een mooie cultuur van elkaar verhalen vertellen. Elk dorp, hoe klein ook, heeft hier een kroeg met een podium. Mensen zeggen dat noorderlingen zo stug zijn, maar ze zijn juist emotioneel. Daarom houden ze van theater.’’

De Groningse Karin Noeken, bekend van onder meer cabaretgroep Vrouw Holland, heeft net haar kennismaking met de leden van toneelvereniging Erica achter de rug. In januari starten de repetities. ,,Normaal doe je auditie voor dit soort producties, nu doen we het met toneelvereniging Erica’’, zegt Noeken. ,,Eerlijk gezegd had ik daarbij aanvankelijk wel mijn twijfels. Maar na de kennismaking heb ik er alle vertrouwen in. Dit is een geweldige club mensen, velen zitten al 30 jaar bij de vereniging. Het is natuurlijk ook heel leuk dat dit stuk grotendeels door de mensen uit de omgeving gedragen wordt.’’

Vroeg donker

De begroting van het project bedraagt 150.000 euro, vertelt producent Hans Langhout. Allerlei instanties en bedrijven, zoals provincie en gemeente, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank en veel kleinere geldschieters, leveren een bijdrage. ,,En niet te vergeten de bevolking van Yde De Punt’’, vertelt Langhout. ,,De hele bevolking draagt dit project dus is er snel iemand gevonden als we een decor getimmerd willen hebben.’’

De voorstellingen zijn in mei, ’s avonds in de open lucht. Nu zijn er in de Europese Unie serieuze plannen om de zomertijd af te schaffen, omdat het verzetten van de klok twee keer per jaar slecht zou zijn voor de volksgezondheid. Dan is het in mei vroeg donker. ,,Alleen maar een voordeel voor onze voorstellingen’’, stelt zowel Noeken als Langhout. ,,We voeren het stuk juist op in de schemering vanwege de feeërieke sfeer. ’’

De voorverkoop van de kaartjes is al gestart via www.festyvals.nl/meisjevanyde.

Natuurwerkdag zaterdag 4 november

JaNatuurwerkdagarlijks organiseert Landschapsbeheer Nederland op de eerste zaterdag van november de Natuurwerkdag. Hierbij zijn duizenden vrijwilligers door het hele land aan de slag in het landschap. Dit jaar is dit alweer de 16e editie van de landelijke Natuurwerkdag.

In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en IVN Eelde organiseert Dorpsbelangen Yde De Punt op zaterdag 4 november achter de Visplas de jaarlijkse natuurwerkdag. Van 13:00 tot ca. 16:00u gaan we met zijn allen in ons natuurgebied aan het werk. De verzamelplaats is achter de Visplas bij de invalidensteiger.
Wat kun je zoal doen op de Natuurwerkdag? De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, schoonmaken van poelen, veenputjes en paden, maken van takkenrillen en verwijderen van vogelkers. Ook kinderen zijn zeer welkom op de Natuurwerkdag! Je hoeft zelf geen gereedschap en handschoenen mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.
Zoals gebruikelijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten. De vrijwilligers van Dorpsbelangen zorgen  voor een bakje koffie en aan het eind van de middag voor een heerlijk bakje snert.
Alle deelnemers krijgen aan het eind nog een leuke verrassing meen aar huis! De Natuurwerkdag is dé dag om zelf aan de slag te gaan in je eigen omgeving. Kom gerust langs en help mee ons eigen stukje natuur te onderhouden!
Meer info: https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/ydersveen of dorpsbelangen@ydedepunt.com
 

De week van het geld 27 t/m 31 maart 2017

8 maart ledenvergadering Dorpsbelangen Yde De Punt

Woensdag 8 maart 20:00u vind de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelangen Yde De Punt plaats in MFA Yders Hoes.

Op de agenda staan o.a. het jaaroverzicht, het financieel jaarverslag en de verkiezing van bestuursleden.

Ook komen er actuele zaken aan bod en kunt u zelf vragen stellen.

Het jaarverslag 2016 kunt u hier vinden: https://ydedepunt.com/welkom/jaarverslagen/

De inloop is vanaf 19:30u en u wordt ontvangen met een kopje koffie aangeboden door de vereniging.

Yde en De Punt willen snel internet

Informatieavond over Snel internet in Yde De Punt

snel-internetInternet is belangrijk in ons dagelijkse werk en leven. De hoeveelheid data die we via internet versturen neemt snel toe.
Nieuwe toepassingen in de zorg, landbouw, onderwijs en bedrijfsleven stellen hoge eisen aan de netwerken.
Maar hoe krijg je die hogere internetsnelheid in de kern en het buitengebied van Yde De Punt geregeld?

Werkgroep Snel internet Yde De Punt organiseert een Informatieavond over haar concrete plan om een glasvezelnetwerk in Yde De Punt aan te leggen.
Bij een deelname van minimaal 65% van de bevolking kunnen we geld lenen bij de provincie en kunnen daarmee de financiering van ons eigen glasvezel rond krijgen.
Uiteraard willen we gaan samenwerken met omliggende Breedband initiatieven om schaalvoordelen te halen.

Komt allen !

Wat: Informatieavond Snel internet in Yde De Punt
Wie: Iedereen die zich wil oriënteren over snel internet
Waar: Yders Hoes, Betmersweg 2, Yde
Wanneer: Donderdag 17 november 2016, 20:00 – 22:00 uur Zaal open 19:30 uur

Hartelijke groet van Werkgroep Snel internet Yde De Punt

www.snelinternetydedepunt.nl

Natuurwerkdag zaterdag 5 november

JaNatuurwerkdagarlijks organiseert Landschapsbeheer Nederland op de eerste zaterdag van november de Natuurwerkdag. Hierbij zijn duizenden vrijwilligers door het hele land aan de slag in het landschap. Dit jaar is dit alweer de 16e editie van de landelijke Natuurwerkdag.

In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en IVN Eelde organiseert Dorpsbelangen Yde De Punt op zaterdag 5 november achter de Visplas de jaarlijkse natuurwerkdag. Van 13:00 tot ca. 16:00u gaan we met zijn allen in ons natuurgebied aan het werk. De verzamelplaats is achter de Visplas bij de invalidensteiger.

Wat kun je zoal doen op de Natuurwerkdag? De meeste activiteiten bestaan uit kleinschalig onderhoudswerk: snoeien, zagen, schoonmaken van poelen, veenputjes en paden, maken van takkenrillen en verwijderen van vogelkers. Ook kinderen zijn zeer welkom op de Natuurwerkdag! Je hoeft zelf geen gereedschap en handschoenen mee te nemen, daar wordt voor gezorgd.

Zoals gebruikelijk wordt ook de inwendige mens niet vergeten. De vrijwilligers van Dorpsbelangen zorgen  voor een bakje koffie en aan het eind van de middag voor een heerlijk bakje snert.

Alle deelnemers krijgen aan het eind nog een leuke verrassing meen aar huis! De Natuurwerkdag is dé dag om zelf aan de slag te gaan in je eigen omgeving. Kom gerust langs en help mee ons eigen stukje natuur te onderhouden!

Meer info: https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/ydersveen of natuurwerkdag@ydedepunt.com