Nieuws

Veiligheid Norgerweg

Al vele jaren zijn er klachten over de onveilige situatie voor met name fietsers op de Norgerweg. Ondanks aanpassingen aan deze weg in 2006 doen zich tussen Donderen en De Punt, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, regelmatig gevaarlijke situaties voor. Automobilisten rijden dikwijls (veel) te hard, fietsers hebben geen ruimte om uit te wijken wanneer auto’s elkaar inhalen en de weg is onverlicht. Remsporen op de Norgerweg en verhalen van weggebruikers en omwonenden bevestigen deze zeer gevaarlijke situatie.

Bewoners uit Donderen kiezen als gevolg hiervan niet voor de basisschool in Yde, die daardoor kinderen misloopt. Bovendien vermijden kinderen uit Donderen vaak de middelbare scholen in Eelde, Haren en Groningen en kiezen in plaats daarvan voor Assen, omdat deze weg wél een veilige fietsroute kent. Ouders van kinderen die de weg wel (zelfstandig) gebruiken vanwege school of sportvereniging houden dagelijks hun hart vast. Ook voor de toeristische fietsers, ruiters en wandelaars geldt veelal “hoe kom ik zo snel mogelijk van deze weg zonder van achteren aangereden te worden?”. Kort gezegd voelt de automobilist zich ‘baas op de Norgerweg’ en blijkt uit sommige verhalen dat ernstig ongelukken ternauwernood voorkomen konden worden.

 

Dorpsbelangen Yde de Punt en Belangenvereniging Donderen hebben daarom de handen ineen geslagen om de veiligheid op de Norgerweg te verbeteren. Op 10 oktober 2019 heeft een gesprek met wethouder Henk Lammers en de beleidsmedewerker Verkeer van de gemeente Tynaarlo plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek is een aantal maatregelen besproken, waarbij ook het onafhankelijke advies van Veilig Verkeer Nederland (VVN) is meegenomen, welke op verzoek van de gemeente Tynaarlo op is opgesteld.

 

Ten eerste is de mogelijkheid besproken om de 30 km/uur-zone richting De Punt te verlengen. Ten tweede zouden uitbuigingen kunnen worden geplaatst buiten de bebouwde kom in de nu kaarsrechte Norgerweg, wat de automobilist dwingt zachter te rijden. Ten derde kan de middenas in de 60 km/uur-weg aangepakt worden, zodat de beide rijstroken smaller ogen en de automobilist wederom verleid wordt zachter te rijden. Een vierde besproken maatregel omvat het plaatsen van matrix borden. Ten vijfde zou de kleur van de fietsstroken, kunnen worden aangepast.

 

Belangrijk is te vermelden dat het aanleggen van een vrijliggend fietspad op korte termijn niet haalbaar is. De gemeente heeft namelijk geen grondpositie op de gronden naast de Norgerweg. Het vergt een jarenlange procedure om deze te verkrijgen. Om ongelukken te voorkomen, naar aanleiding van de onveilige situaties die elke dag plaatsvinden, is het van belang om zo spoedig mogelijk genoemde veiligheidsmaatregelen uit te voeren.

Tot slot doen wij graag een oproep aan inwoners en gebruikers van de Norgerweg om andere suggesties voor maatregelen aan ons kenbaar te maken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat deze route voor fietsers en wandelaars veiliger wordt.

 

Belangenvereniging Donderen en Dorpsbelangen Yde De Punt

Foto’s bouw MFA

Hieronder foto’s van de bouw van de nieuwe MFA in Yde De Punt Op de website van de gemeente Tynaarlo kunt u de bouw ook volgen via: http://www.tynaarlo.nl/mfas_in_tynaarlo/mfa_yde_-_de_punt/voortgang_bouw/

Glasvezel

Groot nieuws over Glasvezel! Afgelopen donderdag werd op een feestelijke bijeenkomt de eerste glasvezelaansluiting van het Drents Glasvezel Collectief in werking gesteld. Voorzitter Meindert Krijnsen van DGC en Wethouder Bas Luinge van Gemeente Aa en Hunze drukten op de startknop. Café Homan in Eext was de gelukkige waar als eerste een supersnelle glasvezel van 400 …

Schoolfeest

Het schoolfeest dateert reeds van 1893 en was bedoeld voor de leerlingen van de lagere school. Voor deze kinderen werd een feestdag georganiseerd met als afsluiting voor de ouders een gezellige avond met muziek.Voor deze tijd natuurlijk al een geweldige happening aangezien het leven toen veelal bestond uit hard werken en weinig vrije tijd. Dit …

Transferium

Update: 13 februari 2017: Nieuw ontwerp transferium De Punt Nieuwe op- en opritten en een parkeerplaats voor maximaal 500 auto’s langs de A28. Het nieuwe ontwerp voor het transferium De Punt is maandagavond gepresenteerd. De provincie Drenthe toonde in het gemeentehuis van Tynaarlo het nieuwe plan voor de parkeerplaats met openbaar vervoerknooppunt op de grens …