Terug naar Nieuws

Transferium

Update: 13 februari 2017:

Nieuw ontwerp transferium De Punt

Nieuwe op- en opritten en een parkeerplaats voor maximaal 500 auto’s langs de A28. Het nieuwe ontwerp voor het transferium De Punt is maandagavond gepresenteerd.

De provincie Drenthe toonde in het gemeentehuis van Tynaarlo het nieuwe plan voor de parkeerplaats met openbaar vervoerknooppunt op de grens met Groningen. In de oksel van de op- en afrit aan de oostzijde van de A28 moeten auto’s en bussen kunnen parkeren. Voorlopig voor ongeveer 200 voertuigen, maar dat kan oplopen tot 500.

Om de plannen te realiseren komen in De Punt een nieuwe oprit en afrit van de A28, bestemd voor verkeer naar en van Groningen. Ze komen beide ten noorden van de huidige afslagen. De huidige oprit naar Groningen verdwijnt om ruimte gemaakt voor het nieuwe transferium. Verder zijn bij op -en afritten twee nieuwe rotondes gepland.

De provincie Drenthe heeft 12 miljoen euro voor het plan beschikbaar gesteld. Doel is meer mensen naar Groningen in de bus te krijgen, om de verkeersdruk in en rond de stad te verminderen. Vooral met de ombouw van de rondweg aan de zuidkant van de stad is dat wenselijk. Dagelijks zijn er 125.000 verkeersbewegingen bij De Punt van en naar Groningen: 83 procent met auto’s , 14 procent met het openbaar vervoer en 3 procent met de fiets.

Gedeputeerde Henk Brink is blij met het alternatief. ,,Rijkswaterstaat wil meewerken aan de plannen. Dat is eigenaar van de grond. We hebben er alles aan gedaan om met een zo goed mogelijk alternatief te komen.”

Het transferium De Punt houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Het ligt tegen het Nationaal Park Drentsche Aa aan. Milieu-organisaties en de politiek hadden forse kritiek op de locatie van de parkeerplaats met busknooppunt. In het nieuwe plan komt het transferium verder van het Drentsche Aa-gebied af te liggen. Brink: ,,We blijven binnen de snelwegafrit aan de oostkant.”

De gemeenteraad van Tynaarlo moeten nog goedkeuring verlenen aan het nieuw ontwerp. Provinciale Staten van Drenthe gingen eerder al akkoord met een eerdere variant.

 

 


 

Update 18 september 2015

De Punt – Er komt geen megatransferium bij de A28 ter hoogte van De Punt. De plannen voor een P+R voor tweeduizend auto’s zijn geschrapt na een nieuw onderzoek naar nut en noodzaak.

November 2014 werd gedeputeerde Henk Brink (Verkeer, VVD) teruggefloten door de commissie die de milieu effect rapportage uitvoerde. Brink moest nut en noodzaak van de parkeerplaats, die alom werden betwijfeld, beter onderbouwen. Hij liet dat uitvoeren door een onderzoeksbureau, dat deze week in het Provinciehuis een toelichting gaf op de bevindingen.

Niet nodig
De onderzoekers van het onafhankelijke bureau Anteagroup komen tot de conclusie dat een parkeerplaats voor tweeduizendauto’s niet nodig is, maar stellen aan de andere kant dat er wel degelijk een dagelijks probleem is op de A28 ter hoogte van de verbinding met de N34. Elke dag ontstaat daar in de ochtendspits vertraging.

Volgens het bureau is een P+R van aanvankelijk tweehonderd plaatsen voldoende om die te ondervangen. Daarnaast doet de Anteagroup de aanbeveling de mogelijkheid open te houden het terrein op termijn uit te breiden tot vijfhonderd plaatsen. De onderzoekers raden ook aan de bestaande carpoolplaats bij de afrit Eelde, die 39 plaatsen heeft, simpelweg uit te breiden.

Tussen Assen en Groningen bewegen zich dagelijks 125.000 reizigers. Van hen neemt 83 procent de auto, 14 procent de trein en 3 procent reist per fiets. Het aantal reizigers groeit volgens de onderzoekers jaarlijks met 1 tot 1,5 procent. Het verkeer ter hoogte van De Punt zit ‘aan zijn taks’, stelt de Anteagroup.

Geen andere oplossingen
Andere oplossingen zijn er niet echt. De werkgelegenheid in Groningen leunt zwaar op de sectoren zorg en onderwijs, die zich slecht lenen voor afwijkende kantoortijden of thuiswerken. Het bestaande P+R-terrein bij Haren lost het probleem evenmin op, er is behoefte aan een parkeerplaats ten zuiden van de aansluiting met de N34.

Massief verzet
Tegen het gesneuvelde plan voor een megatransferium was massief verzet. Hoewel het ontwerp voorzag in uitgebreide maatregelen om het in te passen in het landschap vreesden omwonenden voor een ernstige aantasting van het beschermde dal van de Drentsche Aa. Het beoogde transferium zou daar pal tegenaan komen te liggen.

Komende maand bespreekt Provinciale Staten Drenthe de resultaten van de studie, die ook onderwerp van gesprek zal zijn in de gemeenteraad van Tynaarlo.

bron: http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/bij-de-punt-veel-kleiner-transferium-13048713.html

 


 

Zie ook: www.transferiumdepunt.nl

Nieuwsbrief 19-12-2012

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

 

Onderstaande kaart laat op hoofdlijnen zien hoe het transferium er kan gaan uitzien. In de plannen veranderen de oostelijke toe- en afrit naar en van de A28. Ze komen strak langs de snelweg te liggen. In de Groningerstraat komen twee rotondes. Het busstation bij De Punt wordt naar alle waarschijnlijkheid verplaatst naar het transferium met parkeerplaatsen. Daar is ook ruimte voor enkele voorzieningen, zoals een kiosk.

kaart_depunt2

 

Transferium De Punt

Regio Groningen Assen heeft een visie op het in de toekomst duurzaam bereikbaar houden van de economische centra Groningen en Assen en het tussenliggende gebied. De regio streeft naar het realiseren van een netwerk van vervoerknooppunten. Op basis daarvan kan de reiziger zelf een vervoerketen samenstellen.

Om dit te realiseren wordt een samenhangend pakket aan maatregelen gerealiseerd. Er wordt geïnvesteerd in

  • regionale aanrijdroutes en ringwegen;
  • hoogwaardig openbaar vervoer met het spoor als ruggengraat;
  • knooppunten voor een goede overstap tussen de verschillende vervoervormen.

De Punt is een interessante locatie voor een vervoerknooppunt in de vorm van een transferium. Hier komen openbaar vervoerlijnen (OV), het spoor, twee wegverbindingen (A28 en N34) en een waterverbinding (Noord-Willemskanaal) samen.

Door deze strategische ligging biedt een transferium bij De Punt voor reizigers veel keuzemogelijkheden in de vervoerswijze. De provincie Drenthe onderzoekt samen met de gemeente Tynaarlo en andere belanghebbenden de mogelijkheden van een vervoerknooppunt ter hoogte van De Punt. Het initiatief voor een vervoerknooppunt past in de Provinciale Omgevingsvisie, het Investeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2020 en sluit aan op het Collegeprogramma van de provincie Drenthe.

Ruwweg ziet de planning er als volgt uit:

Januari – mei 2013:

Ontwerpfase; uitwerking plan bestaande uit:

  1. Onderbouwing
  2. Fasering
  3. Uitgewerkt schetsplan
  4. Kostenraming
  5. Duurzaam exploitatiemodel

Juni 2013:

Besluitvorming uitgewerkt plan (door College van GS, Provinciale Staten, College van B&W en Gemeenteraad Tynaarlo)

Juli – december 2013:

Bestemmingsplanprocedure

2015:

Uitvoering eerste fase (gereed voor start aanpak Zuidelijke Ringweg Groningen)

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen rondom Transferium De Punt? Dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief. Nieuwsbrief Transferium De Punt