ALGEMENE LEDENVERGADERING 2012

De Algemene Ledenvergadering 2011 van onze vereniging wordt gehouden op donderdag 5 april in het Dorpshuis het “Ydershoes” . AANVANG 20.00 uur.

De voorlopige agenda  ziet er als volgt uit:

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Gelegenheid tot het lezen der stukken
a. Notulen van de algemene ledenvergadering 2011
b. JAARVERSLAG 2011 – 2012
c. Financiële stukken 2011
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 2011
5. JAARVERSLAG 2011 – 2012

6. Rapportage kascommissie
7. Financiële stukken 2011- 2012
8. Mededelingen van de voorzitter
9. MFA door Grietje Huberts
10. Nieuwe website Dorpsbelangen door Jeroen Snijders
11. Herstel Landschapselementen in natuurgebied door Janny van der Veen
Pauze
12. Plannen en toekomst  Evenemententerrein.
13. Rondvraag
14. Sluiting