Author's posts

Verduurzaming van MFA Yders Hoes

Alle informatie hierover vind je in de presentatie: Belangrijkste elementen zijn; Er komen circa 182 pv panelen op het dak. Zie afbeelding voor de vulling van het dak. Opwek ongeveer 71.730 kWh per jaar Elektraverbruik 2023 was 96.300 kWh en in 2022 91.660 kWh. Opwek direct te benutten ongeveer 48%, circa 34.500 kWh. Terug levering …

Continue reading

Uitnodiging: extra algemene ledenvergadering 16 april, 19.30 uur MFA Yders Hoes voor goedkeuren hernieuwde statuten

Vereniging Dorpsbelangen Yde de Punt heeft de statuten laten herzien en herschreven door de notaris zodat deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Er is niet zoveel in veranderd, het is vooral duidelijker en moderner geschreven. Ook is het vergaderen via de computer opgenomen in de statuten. Op de Algemene ledenvergadering van 19-3 …

Continue reading

Terugkijkend op presentatie energiecoach 19 maart jl.

19 maart jl. kwamen Jan Koops en Jaap Kuipers langs, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Yde – de Punt, om een presentatie te geven over ‘Energiebesparing en Warmtepompen’.Wij kijken terug op een geslaagde informatieavond die o.i. duidelijk voldeed aan een behoefte. Na de presentatie ging een intekenlijst rond voor het aanvragen van een …

Continue reading

Alle informatie voor Pasen

Paasvuurstort:Zaterdag 23 maart is het zover, de eerste stortdag voor het paasvuur. In het voormalige landvan Roelof en Els Nijenhuis aan de Homsteeg is iedereen vanaf 9 uur welkom om snoeihoutte brengen. De stort is gratis voor alle leden van de Vereniging Dorpsbelangen Yde- DePunt. De stortplaats is open tot 15.30 uur. Bestuursleden zullen aanwezig …

Continue reading

Landelijke opschoondag 6-4-2024 Yde – De Punt

23 maart is er weer de jaarlijkse landelijke opschoondag. Omdat er op die dag ook gestort kan worden bij het paasvuur, houden we in Yde De Punt deze dag op zaterdag 6 april as.  We verzamelen die middag bij de MFA, vanaf 13.00 uur ben daar van harte welkom om mee te helpen.  Voor vuilniszakken, …

Continue reading

Vereniging Dorpsbelangen Yde-De Punt

Algemene ledenvergadering 2024 De Algemene Ledenvergadering 2024 van de Vereniging Dorpsbelangen Yde-De Punt wordt gehouden op dinsdag 19 maart om 19.30 uur in Dorpshuis Yders Hoes. Vanaf 19.15 bestaat de mogelijkheid de stukken over het verenigingsjaar 2023 door te nemen. Agenda   1.  Opening   2.  Vaststellen agenda   3.  Notulen Algemene Ledenvergadering op 23-03-2023   4.  Jaarverslag 2023 …

Continue reading

uitnodiging voor een inloopavond op donderdag 7 maart 2024.

IMG presenteert 7 maart in Vries nieuwe aanpak schadeafhandeling Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is aan de slag gegaan om de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker te maken. Aanleiding hiervoor zijn de resultaten van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. IMG licht deze nieuwe aanpak van de schadeafhandeling en de keuzes die daarbij horen graag toe …

Continue reading

Lasergamen in Yde voor kinderen van 6 t/m 12 jaar

Tijdens de voorjaarsvakantie willen we graag gaan lasergamen in Yde.We hebben het gepland op maandag 19 februari van 13.00-14.15 uur in de gymzaal. Voor de kinderen van 6 t/m 12 jaar. Kosten € 2,-Vooraf aanmelden: www.tynaarlo.nl/sportpret Berna Nijboer  ~ Buurtsportcoach gemeente TynaarloTel. 06-11297976Volg ons op FB: Sport Tynaarlo en Instagram: sporttynaarlo

Beschikbaarheid subsidie landschap- en ervenproject Landschapsbeheer Drenthe

Wat is een landschap- en ervenproject?knotlindes, meidoornhagen en boomrijen met eeuwenoude zomereiken. De erven drukten een sterke stempel op de dorpsidentiteit. Tegenwoordig hebben de erven een luxere uitstraling met veel sierelementen, omdat veel boerderijen een andere functie hebben gekregen. Met relatief eenvoudige maatregelen kunnen oorspronkelijke boerenerven deels of volledig omgevormd worden naar een karakteristiek Drents …

Continue reading

Demonstratievlucht KLM Flight Academy

De KLM Flight Academy en Groningen Airport Eelde nodigen u uit voor de demonstratievlucht nieuwe vloot lesvliegtuigen. Als omwonende bent u van harte welkom op het buitenterrein van de KLM Flight Academy om één van de toestellen van hun toekomstige nieuwe vloot te ervaren. De KLM FA heeft deze nieuwe vloot van lesvliegtuigen, bestaande uit …

Continue reading