AVG

De AVG zullen wij later op deze pagina publiceren.

De AVG is wel opvraagbaar bij voorzitter: Els Nijenhuis, els.nijenhuis@agroconnect.nl
of via de Secretaris: Teun Meindertsma, dorpsbelangen@ydedepunt.com