Dorpsbelangen

Vereniging Dorpsbelangen Yde De Punt

Voorzitter:
Els Nijenhuis
Brink 2
9494 PG Yde
050-4061724 / 06-20820220
els.nijenhuis@agroconnect.nl

Secretaris:
Teun Meindertsma
Norgerweg 119
9494 PA Yde
050-4062804/ 0653449979
dorpsbelangen@ydedepunt.com

De Vereniging Dorpsbelangen Yde – De Punt werd opgericht in 1980 door een aantal dorpelingen.
Diegene die de aanzet tot de oprichting heeft gegeven en jarenlang de motor waarop de vereniging draaide, was wijlen dhr. H. Hooiveld. Hij zag in dat je als eenling bij de gemeente en ook bij andere instanties weinig voor elkaar kreeg en dat het noodzakelijk was om de krachten te bundelen.

Het doel van de vereniging is de belangen te behartigen van de inwoners van Yde – De Punt, dat wil zeggen de woonomgeving en de voorzieningen verbeteren en er voor zorg dragen dat de wensen en eventuele klachten worden ingewilligd dan wel weggenomen.

Voor vragen, opmerkingen, klachten en wensen kunt u contact opnemen met een van bovengenoemde bestuursleden.