Dorpshuis Yders Hoes

Sinds september 1979 hebben de inwoners van Yde – De Punt de beschikking over een dorpshuis.
Jarenlang heeft het dorpshuis gedraaid in de voormalige lagere school op Norgerweg 133.
Sinds 2013 vinden alle dorpsactiviteiten plaats in het nieuwe MFA-gebouw aan de Betmersweg.

MFA, Dorpshuis Yders Hoes
Beheerder Rudi Hofstee
Betmersweg 2, 9494 RB Yde
telefoon: 050-4062284
ydershoes@gmail.com

Volg Dorpshuis Yders Hoes ook op:
Facebook: MFA Dorpshuis Yders Hoes