Duurzame Energie in de Kop van Drenthe

Bij het project ‘DE-Kop van Drenthe’ gaat het er om dat de bewoners zelf ideeën of plannen aandragen voor duurzame energie, voor bijvoorbeeld het opwekken van biogas en/of elektriciteit, energie uit zon en wind, uit rest- en afvalstromen. Ook wordt bekeken hoe de organisatie ervan kan worden geregeld, zodat de bewoners er zelf profijt van hebben. Een prachtig voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld: Duursaamswoude.

Op de eerste informatieavond op 4 september In Zeijen heeft de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) samen met projectleiders informatie gegeven over het project ‘DE-Kop van Drenthe’ en vragen gesteld aan de vertegenwoordigers van de belangenverenigingen in de gemeente Tynaarlo. Zie hier het verslag van de bijeenkomst.

Er is voor dit project een website gemaakt, die van 21 september tot 4 november open staat voor het inleveren van ideeën. U kunt individueel reageren, maar ook als groep. Op die website is veel informatie te vinden over duurzame energie en over eerdere projecten. Er zijn inventarisaties gemaakt van het potentieel per dorp, zie de speciale pagina’s voor Yde: http://de-kopvandrenthe.nl/yde/ en De Punt: http://de-kopvandrenthe.nl/de-punt/. Ook kunt u een poll invullen en aangeven welke punten u belangrijk vindt bij het ontwikkelen van nieuwe energie-initiatieven. Daarnaast is er nog een enquete en kunt u uw opmerkingen plaatsen op http://de-kopvandrenthe.nl/op-mien-arf .

Op donderdag 15 november vanaf 19:30u worden de resultaten van DE kop van Drenthe gepresenteerd in een Klimaatatelier in zalencentrum ‘Onder De Linden’ te Vries. Alle inwoners uit de dorpen en buurtschappen in de gemeenten Assen en Tynaarlo zijn van harte welkom. Indien gewenst, krijgt u ook de mogelijkheid uw eigen plannen toe te lichten! Immers, het is prettig om van elkaar te leren en het wiel hoeft niet twee keer uitgevonden te worden.
De beste bijdragen worden op deze avond in het zonnetje gezet.