Oprichting/verkiezing van het schoolfeestcomité 2014

Het lijkt nog zo kort geleden: het schoolfeest van 2009. En toch is dit de uitnodiging voor de oprichting/verkiezing van het
schoolfeestcomité 2014 op woensdag 20 maart a.s. in Dorpshuis Yders Hoes om 20.00 uur. U krijgt hiervoor ook nog een uitnodiging in de bus.