Paasnetjes inleveren voor 26 maart

Inleveren Paasnetjes:
We vragen alle leerlingen van de groepen 1-8 op om hun paasnetje voorzien van volledige
naam en groep in te leveren voor 26 maart a.s. op school.
Wanneer er kinderen in Yde en De Punt zijn die niet op IKC De Duinstee zitten, en toch een
netje in willen leveren, mogen zich melden bij Sieny Koopman, Luutkampenweg 6 of via
sieny.koopman@gmail.com.
Het paasnetje wordt door ons gevuld met iets lekkers en voor het aansteken van het
Paasvuur krijgen alle kinderen het gevulde netje weer terug.

Paasnetjes maken:
Een Paasnetje of een Poasbuul in het dialect, is een gehaakt zakje waarin allerlei lekkers in
gestopt wordt met Pasen. Erg simpel om te maken. Op internet zijn eenvoudige
haakpatroontjes te vinden om met restjes katoen aan de slag te gaan. Wie niet zo creatief is
kan hiervoor ook een knikkerzakje gebruiken.