Paasvuur

Paasvuur 1e Paasdag:
De samenkomst voor het aansteken van het paasvuur is op het erf van de boerderij op
eerste paasdag om 19.30 uur. De leerlingen van groep 8 zullen hier hun fakkel krijgen om de
paasbult aan te steken. Gezamenlijk lopen we daarna naar de paasbult. Tijdens de
wandeling gaan bestuursleden rond met een collectebus waar u een vrijwillige gift in kunt
doen om deze traditie in ere te houden.