Meldpunt Veilig Verkeer Nederland

Minister Schultz Van Haegen heeft vandaag het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland gelanceerd. Op dit meldpunt kunnen mensen een onveilige verkeerssituatie melden. Ruim 8.000 situaties zijn al doorgegeven aan VVN en 70% van de mensen die dat hebben gedaan wil actief betrokken zijn bij het oplossen van de onveilige situaties.Meldpunt VVN

Het Meldpunt Veilig Verkeer komt voort uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Inzet is samen met andere overheden en maatschappelijke partners het aantal verkeersslachtoffers nog verder terug te dringen. De aandacht gaat daarbij met name uit naar nieuwe manieren om het verkeer veiliger te maken voor kwetsbare groepen zoals jongeren en (oudere) fietsers.

VVN en het ministerie willen er met het meldpunt voor zorgen dat mensen toegerust zijn om zelf een steentje bij te dragen aan verkeersveiligheid en tevens hun betrokkenheid aanmoedigen. Bij het meldpunt werkt VVN samen met burgers, overheden en maatschappelijke partners. Het gaat uitdrukkelijk niet alleen om melding maken van een onveilige verkeerssituatie: actief meedenken en -werken aan een oplossing is een belangrijk onderdeel van de werking van het meldpunt. Verkeersveiligheid raakt immers iedereen en dagelijkse weggebruikers zijn goed in staat om onveilige situaties te herkennen en gezamenlijk actie te ondernemen om verbetering aan te brengen.