Monumenten in het Noord-Willemskanaal en op en bij de rotonde