Ontwerp-bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ ter inzage tot 20 maart

Nieuw bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen: van 8 plannen naar één!
n de gemeente Tynaarlo hebben we 8 bestemmingsplannen voor onze bedrijventerreinen. Deze bestemmingsplannen gaan we vervangen door één nieuw bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’. Dit maakt het eenvoudiger om aanvragen te beoordelen. Verzoeken om verbouw en uitbreiding, die reëel zijn in het licht van actueel beleid, zijn soms niet te realiseren en gelijke situaties zijn op verschillende terreinen anders geregeld. Tot het nieuwe bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ behoren de terreinen Vriezerburg in Tynaarlo, Bolwerk in Zuidlaren, De Punt (bloemenveiling en omgeving), De Groeve en Barenbrug in Yde.

Hieronder vindt u het ontwerpbestemmingsplan bedrijventerreinen:  http://www.tynaarlo.nl/gemeente/publicaties/bekendmakingen/ontwerp-bestemmingsplan_bedrijventerreinen_ter_inzage/

Verbeelding Bestemmingsplan Barenbrug

Verbeelding Bestemmingsplan De Punt

Heeft u een zienswijze?
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken (voor 20 maart), kan iedereen zijn of haar mening over het bestemmingsplan schriftelijk ter kennis brengen van de gemeenteraad van Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA te Vries. Tevens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. Hiervoor dient vooraf een afspraak te worden gemaakt. Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de afdeling Beleid & Regie, telefoonnummer 0592 – 266 662.