Ontwerp-bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo’

Vanaf vrijdag 11 januari 2013 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo’ en de planMER ‘Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo’ voor een periode van zes weken ter inzage.

Zie hier de verbeelding buitengebied van Yde en De Punt: Verbeelding Yde De Punt

Voor de gemeente Tynaarlo zijn op dit moment nog meerdere bestemmingsplannen voor het buitengebied van kracht. Deze worden vervangen door één nieuw bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo’.
Het plangebied omvat het overgrote deel van het buitengebied van de gemeente Tynaarlo. Enkele gebieden maken echter geen deel uit van het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Tynaarlo’. Dit zijn bijvoorbeeld de grotere verblijfsrecreatieterreinen, de bedrijventerreinen en de luchthaven inclusief baanverlenging. Nieuwe grootschalige planologische ontwikkelingen zijn in dit bestemmingsplan niet opgenomen.

U kunt het volledige bestemmingsplan en de planMER in het gemeentehuis en via de website inzien: http://www.tynaarlo.nl/gemeente/publicaties/bekendmakingen/ontwerp-bestemmingsplan__buitengebied_tynaarlo__en__ontwerp-_planmer_bestemmingsplan_buitengebied_tynaarlo___274911

Inloopbijeenkomsten
Aangezien het bestemmingsplan een groot gebied omvat organiseert gemeente Tynaarlo drie inloopbijeenkomsten over de inhoud van het bestemmingsplan. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u binnenlopen wanneer het u het beste past en kunt u zich laten informeren over het bestemmingsplan.
De data en locaties hiervoor zijn:

  • dinsdag 15 januari 2013  10.00 – 17.00 uur  Gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries
  • dinsdag 22 januari 2013     10.00 – 18.00 uur Familiehotel Paterswolde, Groningerweg 19 te Paterswolde
  • woensdag 30 januari 2013 10.00 – 18.00 uur  Sprookjeshof, Groningerstraat 10 te Zuidlaren