(geen titel)

25 mei Open middag voormalig Werkkamp Yde

Yde-De-Oude-SchoolOp zaterdag 25 mei vanaf 13:00u wordt er door de Historische Kring Yde-De Punt in Dorpshuis Ydershoes in Yde een open middag georganiseerd over het voormalig werkkamp Yde. Oud-kampbewoners en/of familieleden en overige belangstellenden kunnen dan een kijkje komen nemen in het gebouw waar in 1944 en 1945 honderden jongens en mannen verplicht werden gesteld om te werken aan de Frieslandlinie, een verdedigingslinie door de Duitsers aangelegd om een eventuele aanval vanuit het Westen af te slaan. De tewerkgestelden leefden daar onder slechte hygiënische omstandigheden en onzekerheid, bedreigingen en mishandelingen maakten deel uit van het dagelijkse leven.

Er is ook een speciale website over voormalig werkkamp yde: www.werkkampyde.nl

Er wordt een kleine tentoonstelling ingericht en aan de hand van dagboekfragmenten van Eelke Dijkstra, een oud kampbewoner,  en historische voorwerpen wordt er een beeld geschetst van het leven in het werkkamp.

Werkkamp Yde

(geen titel)

(geen titel)

(geen titel)

(geen titel)

(geen titel)

(geen titel)

(geen titel)

Meldpunt Veilig Verkeer Nederland

Minister Schultz Van Haegen heeft vandaag het Meldpunt Veilig Verkeer van Veilig Verkeer Nederland gelanceerd. Op dit meldpunt kunnen mensen een onveilige verkeerssituatie melden. Ruim 8.000 situaties zijn al doorgegeven aan VVN en 70% van de mensen die dat hebben gedaan wil actief betrokken zijn bij het oplossen van de onveilige situaties.Meldpunt VVN

Het Meldpunt Veilig Verkeer komt voort uit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Inzet is samen met andere overheden en maatschappelijke partners het aantal verkeersslachtoffers nog verder terug te dringen. De aandacht gaat daarbij met name uit naar nieuwe manieren om het verkeer veiliger te maken voor kwetsbare groepen zoals jongeren en (oudere) fietsers.

VVN en het ministerie willen er met het meldpunt voor zorgen dat mensen toegerust zijn om zelf een steentje bij te dragen aan verkeersveiligheid en tevens hun betrokkenheid aanmoedigen. Bij het meldpunt werkt VVN samen met burgers, overheden en maatschappelijke partners. Het gaat uitdrukkelijk niet alleen om melding maken van een onveilige verkeerssituatie: actief meedenken en -werken aan een oplossing is een belangrijk onderdeel van de werking van het meldpunt. Verkeersveiligheid raakt immers iedereen en dagelijkse weggebruikers zijn goed in staat om onveilige situaties te herkennen en gezamenlijk actie te ondernemen om verbetering aan te brengen.