Statuten

De statuten zullen wij later op deze pagina publiceren.

De statuten zijn wel opvraagbaar bij voorzitter: Els Nijenhuis, els.nijenhuis@agroconnect.nl
of via de Secretaris: Teun Meindertsma, dorpsbelangen@ydedepunt.com