Tag: BOKD

Duurzame Energie in de Kop van Drenthe

Bij het project ‘DE-Kop van Drenthe’ gaat het er om dat de bewoners zelf ideeën of plannen aandragen voor duurzame energie, voor bijvoorbeeld het opwekken van biogas en/of elektriciteit, energie uit zon en wind, uit rest- en afvalstromen. Ook wordt bekeken hoe de organisatie ervan kan worden geregeld, zodat de bewoners er zelf profijt van …

Continue reading