Uitnodiging: extra algemene ledenvergadering 16 april, 19.30 uur MFA Yders Hoes voor goedkeuren hernieuwde statuten

Vereniging Dorpsbelangen Yde de Punt heeft de statuten laten herzien en herschreven door de notaris zodat deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. Er is niet zoveel in veranderd, het is vooral duidelijker en moderner geschreven. Ook is het vergaderen via de computer opgenomen in de statuten.

Op de Algemene ledenvergadering van 19-3 jl. waren er helaas te weinig leden om deze statuten goed te keuren.

Daarom stellen wij de statuten op 16 april, 19.30 uur weer ter goedkeuring op een dan ingelaste ledenvergadering, voorafgaand aan de bestuursvergadering.