Volkstuinen

Aan de rand van Yde, tussen het Halvemaantje en het evenemententerrein, ligt
een stuk grond waarop Dorpsbelangen volks(moes)tuintjes heeft. Het is
bereikbaar via de weg naar de garages tussen Breukenweg 15 en 17, achterom.
Dit jaar (2023) zijn er 14 moestuintjes. Elk jaar zijn er wel deelnemers die er
mee ophouden en nieuwe deelnemers, die willen beginnen met een tuin.
De volkstuinen worden alleen verhuurd aan inwoners van Yde of De Punt, die
lid zijn van de Vereniging Dorpsbelangen Yde De Punt, die de tuinen in beheer
heeft.
De tuinen zijn 75 m 2 of 150 m 2 groot. De huur is dit jaar € 15 per 75 m 2 . De
tuinen worden door Dorpsbelangen toebedeeld en aansluitend aan elkaar
gemaakt.
Voor het seizoen begint zorgt Dorpsbelangen dat het hele terrein, dat gebruikt
wordt voor tuintjes, geploegd wordt. Iedereen begint het seizoen dus met een
schoon stuk grond. Het ploegen kost ongeveer €20,- per 75 m 2 . Dat wordt door
de tuinders met de ploeger afgerekend.
De ligging is ideaal op een mooie, besloten plek ten oosten van het
wandelpaadje “het Halve Maantje”. Er is een handpomp om de gewassen te
bewateren.
Het tuinseizoen loopt van 1 april tot en met 31 maart daar op volgend.
Er kan op 1/3 deel van de tuin aardappels geteeld worden. De plek voor de
aardappels wordt jaarlijks vooraf afgesproken. Zo zijn er meer regels
vastgesteld voor de tuinders, vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement.
Het terrein is in principe alleen toegankelijk voor de tuinders en er worden
geen honden toegelaten.
Al vele jaren wordt door een aantal dorpsgenoten met veel plezier gebruik
gemaakt van mogelijkheid om eigen gewassen te telen. We hopen dat dit nog
lang vervolg zal krijgen.