Bestuur en Takenverdeling

Bestuur 2024

  • Els Nijenhuis; voorzitter – MFA
  • Teun Meindertsma; secretaris
  • Sieny Koopman; nieuwe bewoners
  • Wim Luinge; natuurterrein – volkstuinen
  • Selena Lukens; notulist – website
  • Tiffany Pikkert; penningmeester
  • Han Berrelkamp;

Nieuwe kandidaten mogen zich aanmelden & zijn zeer welkom.