Bestuur en Takenverdeling

Bestuur 2023

  • Els Nijenhuis; voorzitter – MFA
  • Teun Meindertsma; secretaris
  • Hans Timmer; penningmeester – natuurterrein
  • Janny van der Veen; (aftredend)
  • Marloes Prins; MFA – volkstuinen
  • Bront Hilberts
  • Sieny Koopman; nieuwe bewoners
  • Wim Luinge; natuurterrein
  • Selena Lukens; notulist – website
  • Tiffany Pikkert; (kandidaat bestuurslid)