Vlag Yde – De Punt

De vlag van Yde – De Punt is te koop bij: Hilberts Interieur, Norgerweg 1 De Punt
klein € 25,- ~ groot € 35,-

—–

Tijdens een bijeenkomst op 27 april 1992 heeft “Historische Kring Yde en De Punt”, een werkgroep van “Stichting Oud Vries”, in overleg met Vereniging Dorpsbelangen, het besluit genomen tot het aannemen van een wapen en vlag voor de dorpsgemeenschap Yde en De Punt.
De beschrijving van het wapen en de vlag, beide ontworpen door wijlen dhr. G.W. Nanninga uit Yde, luidt:

Wapen:
in goud een rode gaffel ter breedte van een vierde van het schild; tussen de diagonale armen van de gaffel een zwarte bal. Het geheel gedekt met een kroon van drie bladeren en twee parels.

Vlag:
Hoogte staat tot breedte is 2:3. Een gele vlag met een liggende rode gaffel ter breedte van een vierde van de vlaghoogte: tussen de diagonale armen van de gaffel aan de broekzijde een zwarte bal.

De gaffel verzinnebeeldt Yde, de bal De Punt. De kleuren rood, zwart en goud (geel) zijn gekozen in analogie met de hoofdkleuren van het wapen van de voormalige gemeente Vries, waarvan Yde en De Punt van voor de gemeentelijke herindeling onderdeel van uitmaakten.