Schoolfeest

Optocht schoolfeest 1939

Het schoolfeest dateert reeds van 1893 en was bedoeld voor de leerlingen van de

lagere school. Voor deze kinderen werd een feestdag georganiseerd met als afsluiting voor de ouders een gezellige avond met muziek.Voor deze tijd natuurlijk al een geweldige happening aangezien het leven toen veelal bestond uit hard werken en weinig vrije tijd.

Dit schoolfeest is in de loop der jaren uitgemond in een school/dorpsfeest en wordt eens in de vijf jaar georganiseerd.Een heel weekend staat in het teken van het school/dorpsfeest en een groot deel van de inwoners van Yde-De Punt draagt z’n steentje hieraan bij. Er worden wagens gebouwd en iedere straat of wijk heeft straatversiering aangebracht.De saamhorigheid is groot en met elkaar zet men de schouders onder dit grootse gebeuren. Een traditie wordt voortgezet en blijft hopelijk nog jaren bestaan.

Hieronder een uitgebreid videoverslag van het schoolfeest 2009: