Werkkamp Yde

IMAG0900_024A4BCC201FAFB4C1257BCC005E9DBD_3

In voormalig café Brinkman in Yde is in augustus 2013 een blik met daarin 68 brieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De brieven zijn van Friese mannen die tijdens de oorlog in het strafkamp van Yde zaten.

In de brieven bedanken ze het echtpaar Timmer van het dorpscafé, dat gevangenen tijdens de oorlog extra eten gaf, medicijnen en soms ook hielp bij ontsnappingen. De brieven zijn inmiddels in het bezit van Erik Dijkstra, hij doet onderzoek naar het strafkamp in Yde, omdat zijn opa er in de oorlog zat.

Tentoonstelling

Dijkstra hield in mei 2013 een tentoonstelling over het werkkamp in het oude Ydershoes. Daar was het werkkamp door de Duitsers ondergebracht van september 1944 tot april 1945. Hij raakte toen ook in gesprek met de kleinzoon van het echtpaar Timmer, Egbert Brinkman, die met het café was gestopt.

Het verhaal kwam toen op een oud blik waarin de familie Timmer bedankbrieven van gevangenen bewaard had. Dat moest nog ergens zijn. Na een speurtocht in de kasten van het voormalige café in Yde is het blik weer gevonden.

Dijkstra heeft alle brieven inmiddels ingescand en contact gezocht met nazaten van de brievenschrijvers. De brieven zijn in te zien via de website werkkampyde.nl.