De Windlust

Molen De Windlust was een stellingmolen, gebouwd in 1896 en gesloopt in 1961. Een windmolen met als functie korenmolen.
In de archieven wordt al gesproken van een molen van het klooster van de Bunner Orde in 1478. Dit was mogelijk een watermolen, die langs een beekje heeft gestaan.
In 1896 is de molen in Yde gebouwd door molenmaker Ritzema uit Haulerwijk, met onderdelen van de Groningse molen uit Huizinge. Zeker in die tijd waren windmolens in Drenthe nog schaars.
Hoewel de wind gratis was, liet deze het ook wel eens afweten op de hei, en werd er dus een 12PK petroleummotor met een eigen koppel stenen bijgebouwd door Euving, die de molen kort na de bouw overnam van Hendrika Brouwer en Hendrik Smit. Euving die ook boer was, woonde naast de molen.

Molen De Windlust weergeven op een grotere kaart
In 1951 kwam de molen in handen van de familie Van Benthem die afkomstig waren uit Vollenhove. De wieken draaiden voor het laatst in 1952, het jaar dat de molen buiten bedrijf werd gesteld.
In 1957 verdween de stelling en in 1961 is door een misverstand op een bouwtekening de sloop van de molen goedgekeurd door de gemeente.
Onderdelen van de molen zijn door molenmaker Medendorp uit Zuidlaren gebruikt bij een te bouwen molen in Canada. Nadat enkele balken waren doorgezaagd, kon d.m.v. een trekker de molen eenvoudig omgetrokken worden. Het enige wat er nog over is van de molen is de molensteen die op het terrein ligt van het Voegbedrijf Homan.

Molen