Alle informatie voor Pasen

Paasvuurstort:
Zaterdag 23 maart is het zover, de eerste stortdag voor het paasvuur. In het voormalige land
van Roelof en Els Nijenhuis aan de Homsteeg is iedereen vanaf 9 uur welkom om snoeihout
te brengen. De stort is gratis voor alle leden van de Vereniging Dorpsbelangen Yde- De
Punt. De stortplaats is open tot 15.30 uur. Bestuursleden zullen aanwezig zijn voor controle
en begeleiding bij de stort.
De tweede dag is op zaterdag 30 maart, eveneens van 9.00 uur tot 15.30 uur. De paasbult
wordt alleen opgebouwd met snoeihout. Er mogen dus geen wortels, stobben, pallets en
bewerkt hout worden aangeboden. De stort is een snelle en makkelijke manier om van uw
snoeihout af te komen en het zou voor ons fijn zijn dat men bovenstaande regels ook
respecteert. Door lid te worden van Dorpsbelangen mag u ook uw snoeihout storten door
contante betaling van de 7.50 euro contributie.

Paasvuur 1 ste Paasdag:
De samenkomst voor het aansteken van het paasvuur is op het erf van de boerderij op
eerste paasdag om 19.30 uur. De leerlingen van groep 8 zullen hier hun fakkel krijgen om de
paasbult aan te steken. Gezamenlijk lopen we daarna naar de paasbult. Tijdens de
wandeling gaan bestuursleden rond met een collectebus waar u een vrijwillige gift in kunt
doen om deze traditie in ere te houden.

Inleveren Paasnetjes:
We vragen alle leerlingen van de groepen 1-8 op om hun paasnetje voorzien van volledige
naam en groep in te leveren voor 26 maart a.s. op school.
Wanneer er kinderen in Yde en De Punt zijn die niet op IKC De Duinstee zitten, en toch een
netje in willen leveren, mogen zich melden bij Sieny Koopman, Luutkampenweg 6 of via
sieny.koopman@gmail.com.
Het paasnetje wordt door ons gevuld met iets lekkers en voor het aansteken van het
Paasvuur krijgen alle kinderen het gevulde netje weer terug.
Paasnetjes maken:
Een Paasnetje of een Poasbuul in het dialect, is een gehaakt zakje waarin allerlei lekkers in
gestopt wordt met Pasen. Erg simpel om te maken. Op internet zijn eenvoudige
haakpatroontjes te vinden om met restjes katoen aan de slag te gaan. Wie niet zo creatief is
kan hiervoor ook een knikkerzakje gebruiken.