Vereniging Dorpsbelangen Yde-De Punt

Algemene ledenvergadering 2024

De Algemene Ledenvergadering 2024 van de Vereniging Dorpsbelangen Yde-De Punt wordt gehouden op dinsdag 19 maart om 19.30 uur in Dorpshuis Yders Hoes.

Vanaf 19.15 bestaat de mogelijkheid de stukken over het verenigingsjaar 2023 door te nemen.

Agenda

  1.  Opening

  2.  Vaststellen agenda

  3.  Notulen Algemene Ledenvergadering op 23-03-2023

  4.  Jaarverslag 2023

  5.  Financiële stukken 2023

  6.  Verslag kascommissie

  7.  Verkiezing kascommissie

        Aftredend Jan van Dijken

  8.  Verkiezing bestuursleden: 

  –  Volgens rooster is Hans Timmer aftredend.
  Tiffany Turk stelt zich kiesbaar voor de functie van Hans als penningmeester.
–  Volgens rooster aftredend Bonny Hilberts, Bonny stelt zich niet herkiesbaar.
  –  Aftredend, wegens verhuizing naar elders, Marloes Prins.

  Han Berrelkamp stelt zich beschikbaar als bestuurslid.

Zowel Tiffany als Han hebben al enkele vergaderingen bijgewoond.   
    Andere belangstellenden kunnen zich alsnog aanmelden voor het bestuur, dit kan tot
    een half uur voor de vergadering, bij voorzitter Els Nijenhuis.

  9.  Goedkeuring vernieuwing Statuten en AVG. De statuten kunnen op verzoek worden gemaild en zijn in te zien tijdens de vergadering.

10.  Mededelingen van de voorzitter

11.  Rondvraag

12.  Sluiting van het officiële gedeelte

Korte pauze
20.30 uur

Op deze avond zal na de pauze een lezing volgen over het verduurzamen van de woning. 


Dorpsbelangen nodigt alle belangstellenden van harte uit om deze presentatie bij te wonen.

HOE KAN JIJ JE HUIS DUURZAMER MAKEN?

Steeds meer mensen zijn bezig met het verduurzamen van het huis. Ook niet zo gek; de energieprijzen zijn hard gestegen. Maar hoe kun je dit zo goed mogelijk doen? Wat zijn de mogelijkheden en waar begin je?

Afbeelding met zwart, duisternis

Automatisch gegenereerde beschrijving

Presentatie van een onafhankelijke energiecoach

Tijdens de ALV van Dorpsbelangen Yde de Punt komt Jaap Kuipers. Hij is een vrijwillige en onafhankelijke energiecoach van Energiecoöperatie Drentse Aa. Hij neemt je mee in de wereld van energie besparen. Hij gaat ons meer vertellen over het toepassen van zonnepanelen, het isoleren van je huis en de mogelijkheden van warmtepompen.

Ook kun je je die avond aanmelden voor een GRATIS warmte- en energiescan door één van de onafhankelijke energiecoaches.

Deze presentatie is voor leden van Dorpsbelangen Yde de Punt. Ben je nog geen lid, maar wil je wel graag komen? Voor slechts €7,50 kun je lid worden. Daarmee draag je bij aan een mooier dorp!

Wanneer: dinsdag 19 maart 2024 19:30 (inloop 19:00u)

Waar? MFA Yders Hoes

Kosten: gratis voor leden

We sluiten de avond af met een borrel.